Sociala medier:

Hälsa och skönhet kommer i själva verket inifrån. Ansiktet avspeglar hur vi mår i resten av
kroppen. Ansiktszonterapi är en mycket avslappnande behandling där man genom tryck och små
massagegrepp behandlar orsaken till olika kroppsliga besvär t ex sömnbesvär, mag/tarmproblem,
stress eller huvudvärk. Genom att behandla ansiktet, påverkas också resten av kroppen positivt.
Effekten kan bli ett fräschare utseende och även förbättrad hälsa över huvud taget. Läs mer om
ansiktszonterapi.