Sociala medier:

Syftar till att skapa en god cirkulation i lymfsystemet vilket är viktigt för ett bra immunförsvar.
Lymfsystemet sköter om hanteringen av slaggprodukter i kroppen och denna typ av massage är
därför även passande vid detox-kurer. Lymfflödesmassage kan ges som helkroppsmassage i
förebyggande syfte eller som mer specifik behandling vid problem med svullnad efter operationer,
gipsade frakturer, stukningar mm. Läs mer om lymfflödesmasssage.