Sociala medier:

Medicinsk laser används för att behandla lokal smärta, inflammation, kramp eller bristningar i
muskler, senor och ligament. Då laserljus påverkar många olika processer i cellen, inflammatoriska
processer och mikrocirkulationen, kan en hel rad vitt skilda tillstånd behandlas. Behandlingen är
generellt smärtfri och du kan uppleva en lätt värme under tiden. Läs mer om medicinsk
laser.