Sociala medier:

Neuromuskulär terapi är en verkningsfull behandlingsform för att behandla och förebygga skador
och försämrad funktion i kroppens mjuka vävnader och leder samt lindra kronisk och akut värk.
Behandlingsmetoden har en lugnande effekt på nervsystemet som reglerar spänningar och smärta i
hela kroppen. Efteråt känner många en skön frigörelse i musklerna.